Showing all 8 results

Panme điện tử đo trong. Vì tính chất của phôi khác nhau về cấu trúc vật lý nên panme được chia ra làm nhiều loại. Nếu bỏ qua thang đo thì panme sẽ được quan tâm chính tới. Phương pháp đo, cấp bảo vệ IP, quy cách cơ cấu gá phôi đo, kiểu trục đo. Phương thức dịch chuyển của trục đo.

Thước panme điện tử đo trong khi đo bạn sẽ xoay núm panme đề trục đo tiến tới hoặc lui. Trục sẽ được chia thành 2 loại là trục chuyển động xoay hay chuyển động tịnh tiến. Cơ cấu gá và trục đo có các hình thù đặc biệt khác nhau. Hữu ích cho các ứng dụng đặc thù, hình trụ, hình kim, hình đĩa tròn xoay.

Hình dẹt mỏng, hình tam giác hoặc góc nghiêng. Ngoài ra panme còn được kết hợp với các phụ kiện khác. Panme điện tử đo trong là loại chỉ dùng để đo kích thước vật lý bên trong của phôi.

098 900 3395