Panme điện tử 0-25mm 231061, cấp bảo vệ IP40, chống nước dạng phun sương.

2.790.000