Panme điện tử 50-75mm 231072, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.