Cân điện tử, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân treo, cân móc, cân cẩu, cân bàn.

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Showing 1–24 of 26 results

Cân điện tử, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân treo, cân móc, cân bàn, cân đếm sản phẩm. Có rất nhiều chủng loại cân khác nhau được phân biệt bằng thang đo và bước nhảy, độ chính xác. Cấp cao nhất với độ nhạy cao nhất là cân phân tích.
Một số loại cân tích hợp các tính năng cộng thêm cho cá ứng dụng đặc biệt.

Cách chọn lựa cân điện tử phù hợp

  1. Ứng dụng cân vào việc gì?
  2. Thang đo lớn nhất và nhỏ nhất.
  3. Bước nhảy của cân? Bước nhảy là khối lượng nhỏ nhất của vật cần cân mà cân có thể phát hiện được.
  4. Độ chính xác?

Tất cả các cân điện tử đều được cung cấp chứng chỉ TEST của nhà sản xuất.

10.410.000 
11.000.000 
11.000.000 

Cân điện tử, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân treo, cân móc, cân cẩu, cân bàn.