Cân điện tử, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân treo, cân móc, cân cẩu, cân bàn.

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Hiển thị 1–24 của 26 kết quả

Cân điện tử – cân kỹ thuật

Cân điện tử – cân kỹ thuật, cân phân tích, cân treo, cân móc, cân bàn, cân đếm sản phẩm. Có rất nhiều chủng loại cân khác nhau được phân biệt bằng thang đo và bước nhảy, độ chính xác. Cấp cao nhất với độ nhạy cao nhất là cân phân tích.
Một số loại cân điện tử tích hợp các tính năng cộng thêm cho cá ứng dụng đặc biệt.

Đọc thêm về cân điện tử…

Để chọn lựa cân điện tử phù hợp cần biết các tiêu chí sau:

  1. Ứng dụng cân vào việc gì?
  2. Thang đo lớn nhất và nhỏ nhất.
  3. Bước nhảy của cân? Bước nhảy là khối lượng nhỏ nhất của vật cần cân mà cân có thể phát hiện được.
  4. Độ chính xác?

Để hiểu rõ về cân điện tử, nguyên lý hoạt động, vui lòng xem tại đây.
Tất cả các cân điện tử đều được cung cấp chứng chỉ TEST của nhà sản xuất.

 

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân treo điện tử 5 tấn, cân cẩu Crane Scale

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân treo điện tử 3 tấn, cân cẩu Crane Scale

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân treo điện tử 1 tấn, cân cẩu Crane Scale

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân đếm điện tử 30kg

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân đếm điện tử, cân đếm sản phẩm 3kg

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân bàn điện tử 150kg

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân bàn điện tử 60kg

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân bàn điện tử 15kg

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân bàn điện tử 300kg, bước nhảy 100g.

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân bàn điện tử 60kg

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân bàn điện tử 35kg, bước nhảy 10g

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân điện tử 24kg

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân điện tử 6000g, bước nhảy cân ±0.1g

Cân điện tử - Cân kỹ thuật

Cân điện tử 2200g, bước nhảy cân 1g


Cân điện tử, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân treo, cân móc, cân cẩu, cân bàn.