Cân điện tử 15kg đếm sản phẩm, bước nhảy 100g, độ nhạy 0.5g mỗi thành phần.

Mã SP Giá tham khảo
273024
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Cân đếm sản phẩm chuyên dụng, tải trọng max 15kg. Giá trị mẫu kiểm tra nhỏ nhất 5g, trọng lượng tối thiểu 100g, trọng lượng thành phần nhỏ nhất 0.5g. Độ chính xác 5g. Bàn cân 300x225mm.