Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử đo ngoài.

 • Vì tính chất của phôi khác nhau về cấu trúc vật lý nên panme được chia ra làm nhiều loại.
 • Nếu bỏ qua thang đo thì panme sẽ được quan tâm chính tới.:
 • Phương pháp đo, cấp bảo vệ IP, quy cách cơ cấu gá phôi đo, kiểu trục đo.
 • Phương thức dịch chuyển của trục đo.
 • Vì panme khi đo bạn sẽ xoay núm panme đề trục đo tiến tới hoặc lui.
 • Trục sẽ được chia thành 2 loại là trục chuyển động xoay hay chuyển động tịnh tiến.
 • Cơ cấu gá và trục đo có các hình thù đặc biệt khác nhau.
 • Hữu ích cho các ứng dụng đặc thù, hình trụ, hình kim, hình đĩa tròn xoay.
 • Hình dẹt mỏng, hình tam giác hoặc góc nghiêng.
 • Ngoài ra panme còn được kết hợp với các phụ kiện khác.
 • Panme điện tử đo ngoài là loại chỉ dùng để đo kích thước vật lý bên ngoài của phôi.

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 75-100 mm, IP54, drum inch

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 50-75 mm, IP54, drum inch

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 25-50 mm, IP54, drum inch

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 0-25 mm, IP54, drum inch

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 275-300 mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 250-275 mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 225-250 mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 200-225 mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 175-200 mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 150-175mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 125-150mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 100-125mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 75-100mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 50-75mm, IP54, drum mm

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử 25-50mm, IP54, drum mm