Panme điện tử 25-50mm 231062, cấp bảo vệ IP40, chống nước dạng phun sương.