Thước cặp cơ khí 150mm, khoá bằng vít, độ chính xác 0.05mm. Ngàm phụ 16mm.

Mã SP Giá tham khảo
201033
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước kẹp du xích 150mm, khoá bằng vít, độ chính xác 0.05mm. Ngàm phụ 16mm. Vogel Germany. Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ.

icons của thước cặp