Thước cuộn khung nhôm chéo, đầu thước type A hoặc type B.

Mã SP Giá tham khảo
1425xxx
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước cuộn khung nhôm chéo – Type A, Type B. Thước cuộn 20m, thước cuộn 30m, thước cuộn 50m. Thước cuộn bằng thép, thước cuộn inox. Stainless Steel.