Thước cuộn khung nhôm chéo, đầu thước type A hoặc type B. Thước thép hoặc inox.

Thước cuộn khung nhôm chéo – Type A, Type B. Thước cuộn 20m, thước cuộn 30m, thước cuộn 50m. Thước cuộn bằng thép, thước cuộn inox. Stainless Steel.

Giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
 098 712 3398   sales @ mike.vn