Máy đo độ ẩm gỗ, độ ẩm vật liệu loại bỏ túi, sử dụng 4 kim đo kỹ thuật số