Thước cặp cơ 1000mm ngàm kẹp 200mm, thang đo hệ inch 40 inch, tiêu chuẩn DIN 862.

Mã SP Giá tham khảo
200541
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước kẹp cơ 1m, độ chính xác ±0.05mm. Đo trong đường kính nhỏ nhất Ø20mm. Dung sai hệ inch ±0.0005 inch. Mã chứng chỉ hiệu chuẩn Calibration Certificate Art. 2094100 phải đặt hàng và có tính phí. Ngàm cặp đơn 200mm. Vogel Germany.

các tính năng tiêu biểu của thước kẹp cơ dòng 20054 Series.